Reflexní terapie

Jejím cílem je obnovení toku životní energie pomocí tlakové masáže  reflexních zón na chodidlech, které korespondují s jednotlivými orgány (bolest v reflexní plošce je přímo úměrná dysfunkci v příslušném orgánu ). Tato disharmonie se masáží  napravuje.
 

Aby hmat vyvolal ve tkáních uvolňující proces, vyžaduje jeho správné provedení plně soustředěnou pozornost - Kam směřuje pozornost, tam směřuje energie.
 

Stimulační hmat - je to rytmické laskavě vlezlé mačkání s frekvencí 1,5 až 2 vteřiny. Používá se , když reflexní ploška neprojevuje ostrou bolest. A to prozrazuje , že příslušný orgán je líný, přetížený, zanesený, jeho potíže jsou už v chronickém stádiu.
 

1. Tlumivý hmat - Hlazení - hladíme bříškem palce. Požívá se , když je bolest v reflexní plošce ostrá až nesnesitelná.
 
2. Sedativní hmat - místo s ostrou bolestí se silně zmáčkne a drží se zmáčknuté stálým tlakem, až bolest v plošce zmizí nebo přestane být nepříjemnou.

 

IMG_8680uw