Kraniosakrální biodynamika

 

Léčení je cesta.

V Kraniosakrální biodynamice se klade důraz na celostní přístup - tělo - mysl - duše -duch.

Umožňuje systému, aby se reguloval a léčil jako celek.

Kraniosakrální terapie umožňuje přímý kontakt se samotným jádrem fyziologických procesů v těle. Terapeut dokáže vnímat přítomné vzorce a projevy stresu a přímo je ovlivňovat. Klienti jsou vedeni k tomu, aby rozpoznávali a vnímali reakce svého vlastního těla. Cílem je, aby se dokázali vědomě spojit se svými prožitky.

Zkušené ruce terapeuta jsou schopné vnímat nejmenší detaily anatomických struktur. V jeho rukou se probouzí historie klienta, jeho zdroje, vitalita, životní příběh.

Každý má v sobě vnitřní moudrost, která se projeví, jakmile k tomu dostane příležitost. Uznání této moudrosti a samoléčebných schopností klientova těla tvoří základ kraniosakrální terapie. Vnitřní moudrost těla - jeho schopnost směřovat ke zdraví - je vrozená. Nemůžeme ji získat nebo kompenzovat specifickými technikami, jakkoli propracovanými. Můžeme se s ní pouze spojit tím, že ji budeme naslouchat a rozvineme schopnost vztahovat se k vrozenému zdraví klienta nezávisle na jeho zdravotním stavu.

 

IMG_8739uw